cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraprofessional photographersamarina musicweb design
Cauta:  

Versuri Makidonia - Marie, Marie versuri

(3841 vizualizări / 68 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Io nhi`am tora, nhi`am mari mirachi
Ca Maria tu lumi nu`ari preachi…

Marie, Marie, icoanâ hrisusitâ
Dumnidză s`ts`agiutâ, Marie, bana tutâ!
Marie, Marie, icoanâ hrisusitâ
Dumnidză s`ts`agiutâ, Marie, bana tutâ!

Greashti paplu, tru` oarâ greashti sh`maia
Ia tâtsets`, s`avdi plândzi Maria !
Diunâcali, ei ma`s lâhtrâsescu
Pi pălnhi feata Maria u crescu !

Marie, Marie, icoanâ hrisusitâ
Dumnidză ts`agiutâ, Marie, bana tutâ!
Marie, Marie, icoanâ hrisusitâ
Dumnidză ts`agiutâ, Marie, bana tutâ!

S`ti`acatsâ papo tutâ ghineatsa
S`tsâ da nipoata tutâ tinireatsa !
S`ti`acatsâ, lăi papo, ghineatsa
S`tsâ da nipoata tutâ tinireatsa !

Marie, Marie, icoanâ hrisusitâ
Dumnidză ts`agiutâ, Marie, bana tutâ!
Marie, Marie, icoanâ hrisusitâ
Dumnidză ts`agiutâ, Marie, bana tutâ!

Cându`nhi trec praglu di la ushâ
Mi`acatsâ Maria di gushi…
Inima tru` oarâ`nhi plâscâneashti
Cându pi mini feata mutreashti.

Marie, Marie, icoanâ hrisusitâ
Dumnidză s`ts`agiutâ, Marie, bana tutâ!
Marie, Marie, icoanâ hrisusitâ
Dumnidză s`ts`agiutâ, Marie, bana tutâ!

Yin di la numtsâ, mi`ascoalâ dit somnu
Nipoata î`nhi plândzi sh`io nu pot ta`s dormu!
Yin di la numtsâ, mi`ascoalâ dit somnu
Nipoata î`nhi plândzi, io nu pot ta`s dormu!

Marie, Marie, icoanâ hrisusitâ
Dumnidză`nhi ts`agiutâ, Marie, bana tutâ!
Marie, Marie, icoanâ hrisusitâ
Dumnidză`nhi ts`agiutâ, Marie, bana tutâ!

Greashti paplu, tru` oarâ greashti sh`maia
Ia tâtsets`, s`avdi plândzi Maria !
Diunâcali, ei ma`s lâhtrâsescu
Pi pălnhi Maria doii u crescu !

Marie, Marie, icoanâ hrisusitâ
Dumnidză`nhi ts`agiutâ, Marie, bana tutâ!
Marie, Marie, icoanâ hrisusitâ
Dumnidză`nhi ts`agiutâ, Marie, bana tutâ!

S`treacâ anjii, s`nu n`adrăm pishmanji
S`creascâ mari feata al Caraulani !
S`treacâ anjii, s`nu n`adrăm pishmanji
S`creascâ mari feata al Caraulani !

Marie, Marie, icoanâ zurlipsitâ
Dumnidză`nhi ts`agiutâ, Marie, bana tutâ!
Marie, Marie, icoanâ hrisusitâ
Dumnidză`nhi ts`agiutâ, Marie, bana tutâ!

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 1 februarie 2010 23:17:36

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact