cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerPilisterasamarina musicweb design
Cauta:  

Versuri Makidonia - Marie & Pi calea cu lilici & S-iaram un pui versuri

(4557 vizualizări / 79 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


>>> MARIE <<<

Frândzâ veardi, ochiu`ts lai
Di`anda vini meslu al mai
Sh`un trandafir anvirdzashti, Marieeeee…

Mutrea feată, primuveara nu`ashteaptâ,
Lea Marie, vearaaa…
Pit lilici sâ`nhi ti vedu, zi`nhi la mini
Sâ`nhi ti`astring la chieptu…

Altâ featâ nu`am tu vreari
Mash` un Dumnidză pi tser
Tini hii a meau` vreari, Marieeeee…

Mutrea feată, primuveara nu`ashteaptâ,
Lea Marie, vearaaa…
Pit lilici sâ`nhi ti vedu, zi`nhi la mini
Sâ`nhi ti`astring la chieptu…

icoanâ tu a mea banâ
Feata al tati shi`ali manâ
Feata al tati shi`ali manâ, Marieeeee…

Oh lea feată, primuveara nu`ashteaptâ,
Lea Marie, vearaaa…
Pit lilici sâ`nhi ti vedu, zi`nhi la mini
Sâ`nhi ti`astring la chieptu…

Frândzâ veardi, ochiu`ts lai
Di`anda vini meslu al mai
Un trandafir anjiurdzeashti, Marieeeee…

Mutrea feată, primuveara nu`ashteaptâ,
Lea Marie, vearaaa…
Pit lilici sâ`nhi ti vedu, z`in la tini
Sâ`nhi ti`astring la chieptu…>>> PI CALEA CU LILICI <<<

Pi calea cu lilici,
Tu`msheata pâdurici…
Ti vidzui pi tini, lea feată,
Mash pi tiniii`…

Pit yisu` î`nhi ti vidzui,
Pit yisu` î`nhi ti chirui,
Cum chiari puilu
Câ`shi azboairâ pi tser…

Pit căiuri antunicatiii`
Ti caftu tu njiedz` di noapti
Câ`nhi mi luă dor di`a ta vreari
Tsi mi tuchiashti sh`mi moari !

Nhi`am un suflit bun,
Nujtiu cum s`lu adun
S`lu adun la chieptu, lea feată,
S`ul dishteptu…

Tsi vintu aratsi bati,
Tu chieptu`nhi l`u pitreatsi
Un zbor tsi`nhi greashti
Lea feată shi`nhi mi pashti…

Cari gioni dit sârunâ
Feată, vrearea a tsu adunâ,
Ti bashâ pi ochi sh`pi fatsâ,
Ti dizghiardâ pi`a lui bratsâ…?!>>> S-IARAM UN PUI AZBUIRATOR <<<

S`nhi`iaram un pui azbuirâtor,
Birbilu a muntsâlor;
S`nidzeam la dada tu ubor
S`u ved nhi`iasti dor.

Ma nhi`am calea dipârtoasâ
Va nhi`amân s`agiungu acasâ…
Ca sâ`nhi treaca dorlu
Tradzi, lăi frate, corlu!

Tradzi lăi corlu armânescu,
De`alargu s`ul mutrescu;
Sh`hlambura cu pirifanhi
nhi`iasti greu tu xeani.

Ma nhi`am calea dipârtoasâ
Va nhi`amân s`agiungu acasâ…
Ca sâ`nhi treaca dorlu
Tradzi, lăi frate, corlu!

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 5 ianuarie 2010 23:25:30

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact