cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicPilisteraweb designprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Makidonia - Colaj Bluesuri 7 versuri

(6450 vizualizări / 275 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


Frândzâ veardi, ochilu`ts lai
Di`anda vini meslu al mai
Un trandafir anvirdzashti, Marieeeee.

Mutrea feată primuveara, nu`ashteaptâ,
Lea Marie, vearaaa…
Pit lilici sâ`nhi ti vedu, zi`nhi la mini
Sâ`nhi ti`astring la chieptu.

Altâ featâ nu`am tu vreari
Mash` un Dumnidză pi tser
Tini hii a meau vreari, Marieeeee …

Mutrea feată primuveara, nu`ashteaptâ,
Lea Marie, vearaaa…
Pit lilici sâ`nhi ti vedu, zi`nhi la mini
Sâ`nhi ti`astring la chieptu.

Frândzâ veardi, ochilu`ts lai
Di`anda vini meslu al mai
Un trandafir anvirdzashti, Marieeeee.

Mutrea feată primuveara, nu`ashteaptâ,
Lea Marie, vearaaa…
Pit lilici sâ`nhi ti vedu, zi`nhi la mini
Sâ`nhi ti`astring la chieptu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arupti dit suflit
Crishtiti di vreari
Suntu ti mini
Lăcrânjili a tali.

Nu`nhi plândzi, nu`nhi plândzi,
Nu`nhi plândziiii…

Tsi dultsi`i vrearea
Dultsi ca njiarea
Iasti ca soarli pit lilici
Cându daaa`…

tse`i lâcrimatâ
A ta îmsheatâ fatsâ
Shi` dorlu dit suflit
Cu lăcrânji s`adapâ…

Nu`nhi plândzi, nu`nhi plândzi,
Nu`nhi plândziiii…

Tsi dultsi`i vrearea
Dultsi ca njiarea
Iasti ca soarli pit lilici
Cându daaa`…

Trandafil tsi creashti ninga firidâ
Cu lăcrânjili a meali
El va`s dischidâ…

Nu`nhi plândzi, nu`nhi plândzi,
Nu`nhi plândziiii…

Tsi dultsi`i vrearea
Dultsi ca njiarea
Iasti ca soarli pit lilici
Cându daaa`… :x

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tsi hâbari`nhi pitricushi lăi
astarâ nu pots` z`yinhi la mini
Doii s`nâ shidem di zbor..
Vahi î`nhi mi`arâdeai
Cându`nhi ti giurai pi steali gione
Sh`când tu ochi î`nhi mi mutreai.

C`unâ steau` noaptea moari
Sh`dzâu` fârâ soari nu`ari
Sh`io cu mâinhili tut pi frâmti, gione
Nu pot sâ`nhi ti ascot dit minti.

Sh`io cu mâinhili tut pi frâmti, gione
Nu pot sâ`nhi ti ascot dit minti...

Ma dumânica tsi vini
Io la cor anda inshii, lăi gione,
Altu gioni nhi`arisii..
Ochii a lui `tsei mări
Aspuneau ma multâ vreari, gione,
Cându lua di`nhi mi mutrea.

C`unâ steau` noaptea moari
Sh`dzâu` fârâ soari nu`ari
Sh`io cu mâinhili tut pi frâmti, gione
Nu pot sâ`nhi ti ascot dit minti.

Sh`io cu mâinhili tut pi frâmti, gione
Nu pot sâ`nhi ti ascot dit minti...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Armâna mea, di iu vinishi îmsheată,
Di iu vinishi, iu vrei s`ti duts, îmsheată cundiatâ..
Armâna mea, di iu vinishi îmsheată,
Di iu vinishi, iu vrei s`ti duts, îmsheată cundiatâ..

Nafoarâ toamna sh`yini cu suti di buiei
Tut ma`msheatsâ suntu, dado, ochii a ei !
Nafoarâ toamna sh`yini cu suti di buiei
Tut ma`msheatsâ suntu, dado, ochii a ei !

Armâna mea, cu trup ca di fidanâ,
Mutresc` când nedz`, mutresc` când inji,
Îmsheata mea daileanâ..
Armâna mea, tse`nhi mi pidipseshtsâ
Mutresc` când nedz`, mutresc` când inji,
La altu minduieshtsâ…

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 18 august 2011 0:17:53

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact