cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designPilisterasamarina musicprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Makidonia - Colaj Bluesuri 5 versuri

(5517 vizualizări / 153 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


S`nh`iaram un pui azbuirâtor,
Birbilu a muntsâlor
S`nidzeam la dada tu ubor
S`u ved nh`iasti dor.

Ma nhi`am calea dipârtoasâ
Va nhi`armân s`agiungu acasâ
Ca sâ`nhi treacâ dorlu
Tradzi, lăi frate, corlu!

Tradzi corlu armânescu,
De`alargu su`l mutrescu
Sh`hlambura cu pirifanhi
nh`iasti greu tu xeani.

Ma nhi`am calea dipârtoasâ
Va nhi`amân s`agiungu acasâ
Ca sâ`nhi treacâ dorlu
Tradzi, lăi frate, corlu!

Nu hiu aclotsi s`mi hârsescu,
La numtsâ sh`la sârbâtori
Ma tut la voi mi minduiescu
Di suti sh`di nhii di ori.

Tini, lăi frate, cu multâ hari
Ma sh`cu ma multâ pirifanhi
Ca sâ`nhi treacâ dorlu
Tradzi, lăi frate, corlu!

S`nh`iaram un pui azbuirâtor,
Birbilu a muntsâlor
S`nidzeam la dada tu ubor
S`u ved nh`iasti dor.

Ma nhi`am calea dipârtoasâ
Va nhi`armân s`agiungu acasâ
Ca sâ`nhi treacâ dorlu
Tradzi, lăi frate, corlu!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nafoarâ io mutream,
Iara `nâ noapti îmsheatâ, feată,
La tini minduiam…

Analtu luna anghilicea,
Tu cheptu inima`nhi bâtea
Mi minduiam, feată, ca z`inhi
Cu mini ta`s armânhi…

Un chieptu s`trimbura
Câdeau aumbri pit sucachi
Dzâtseam câ`i vruta mea…

Analtu luna anghilicea,
Tu cheptu inima`nhi bâtea
Mi minduiam, feată, ca z`inhi
Cu mini ta`s armânhi…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frândzâ veardi, ochiu`ts lai
Di`anda vini meslu al mai
Sh`un trandafir anvirdzashti, Marieeeee.

Mutrea feată primuveara, nu`ashteaptâ,
Lea Marie, vearaaa…
Pit lilici sâ`nhi ti vedu, zi`nhi la mini
Sâ`nhi ti`astring la chieptu.

Altâ featâ nu`am tu vreari
Mash` un Dumnidză pi tser
Tini hii a mea`u vreari, Marieeeee …

Mutrea feată primuveara, nu`ashteaptâ,
Lea Marie, vearaaa…
Pit lilici sâ`nhi ti vedu, zi`nhi la mini
Sâ`nhi ti`astring la chieptu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hai Dafină, mas vrei tini,
Hai Dafină, z`inhi cu mini,
Hai Dafină, z`inhi cu mini…

Nu, Mihale, nu yin` mini,
Io nu pot ta z`yin la tini
Câ`nhi iasti arshini di lumi…

Va`nhi ti caftu, vrei nu vrei
Di la pârintsâi a tăi,
Di la pârintsâi a tăi…

S`mi da pârintsâi a mei,
shtii sh`mini va`s voi,
shtii sh`mini va`s voi…

Featsirâ tsi featsirâ,
Pârintsâi i`u deadirâ,
Pârintsâi i`u deadirâ…

Hai Dafină, mas vrei tini,
Hai Dafină, z`inhi cu mini,
Hai Dafină, z`inhi cu mini…

Nu, Mihale, nu yin` mini,
Io nu pot ta z`yin la tini
Câ`nhi iasti arshini di lumi…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Numtâ mari s`fatsi`n hoarâ
Pitritsets` hâbari…
Un gioni armân s`ansoarâ,
Gioni armân ca soari,
Gioni armân ca soari…

Du`nhi`mi, du`nhi`mi aeroplaneee
La lilicea meaaa…
Du`nhi`mi, du`nhi`mi aeroplaneee
S`mi`ancârun cu ea…

searâ la telefoni
Mi luă vruta meaaa
Mi hârsirâ a ei zboarâ
Dultsi ca njiarea,
Dultsi ca njiarea…

Du`nhi`mi, du`nhi`mi aeroplaneee
La lilicea meaaa…
Du`nhi`mi, du`nhi`mi aeroplaneee
S`mi`ancârun cu ea…

`câlicai aeroplanlu
La vruta sâ`nhi neg
tora ma tricu anlu`
Di`anda io nu u ved,
Di`anda io nu u ved…

Du`nhi`mi, du`nhi`mi aeroplaneee
La lilicea meaaa…
Du`nhi`mi, du`nhi`mi aeroplaneee
S`mi`ancârun cu ea…

Dâmândats` pit noauâ hoari
Numtari multsâ z`yinâ…
Diparti calculatoari
Frângu shi`s dirinâ,
Frângu shi`s dirinâ…

Du`nhi`mi, du`nhi`mi aeroplaneee
La lilicea meaaa…
Du`nhi`mi, du`nhi`mi aeroplaneee
S`mi`ancârun cu ea…

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 1 martie 2011 18:05:32

Minunate melodii!

adăugat de Thoma Driza la 2 martie 2011 12:56:18

Unâ prâmvearâ îmsheatâ ! hug

adăugat de Anne Marie la 1 martie 2011 18:27:00

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact