cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicPilisteraweb designprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Lupci - Pâduri, cu dor cântâ frândza ta versuri

(5838 vizualizări / 141 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

Vintul pit pâduri bati
Un cântic di jali s`avdi
Di doi frats` cântâ pâdurea
Cusha sh`Nicea al Fudulea..

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Faptili di armi
Livendzâi fratsii Fudulea.

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Fapti di giuneatsâ
Armânjii Nicea sh`Cusha.

La chieptu cu Sânta Carti
Vdzirâ s`luptâ ti`andriptati
Shi`alâsarâ tiniri hoara
Ti aestu pon sh`da bana..

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Faptili di armi
Livendzâi fratsii Fudulea.

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Fapti di giuneatsâ
Armânjii Nicea sh`Cusha.

Dupâ tsi polimlu treatsi
Luarâ s`toarnâ`n hoarâ fratsii
Politsishtii pi`a lor urmâ
Ei vdzirâ tu pâduri..

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Faptili di armi
Livendzâi fratsii Fudulea.

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Fapti di giuneatsâ
Armânjii Nicea sh`Cusha.

Cusha ochiulu nu`i s`aspari
Fricâ di moarti el nu`ari
Nicea, minti lunjinatâ
Casâ adră tu loc tsâpatâ..

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Faptili di armi
Livendzâi fratsii Fudulea.

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Fapti di giuneatsâ
Armânjii Nicea sh`Cusha.

Picurarlu vdzea di armânjii
Pâshtea guva dit pâduri
El giurâ pi a lui banâ
I tsi s`hibâ ta`s nu`i toarnâ.

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Faptili di armi
Livendzâi fratsii Fudulea.

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Fapti di giuneatsâ
Armânjii Nicea sh`Cusha.

Ma lu`aspârearâ dushmanjii
tu ahapsea sh`treacâ anjii
Frica nu`i didea arhati
Pi armânji el îi prideadi..

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Faptili di armi
Livendzâi fratsii Fudulea.

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Fapti di giuneatsâ
Armânjii Nicea sh`Cusha.

Iuda tsi sh`vindu fârtatsii
Meshcherii la guvâ`i tradzi
Căpitanlu la armânji zghiarâ
Dit guvâ s`iasâ nafoarâ.

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Faptili di armi
Livendzâi fratsii Fudulea.

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Fapti di giuneatsâ
Armânjii Nicea sh`Cusha.

Shtiau dit banâ tsi i`ashteaptâ
Cai, pushca cum va`i aibâ
Cumandul al Cusha s`avdi
S`n`aluptăm pânâ la moarti..

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Faptili di armi
Livendzâi fratsii Fudulea.

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Fapti di giuneatsâ
Armânjii Nicea sh`Cusha.

Diunâoarâ s`alumtarâ
Pi Nicea îl vâtâmarâ
Dit loclu adrat cinushi
Iasi Cusha împlin di schiji.

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Faptili di armi
Livendzâi fratsii Fudulea.

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Fapti di giuneatsâ
Armânjii Nicea sh`Cusha.

Cum dor arănjili tsi`s greali
Îl doari yislu a lor frântu
Ochiulu a lui largu mutreashti
Dâmândări armânjilor greashti..

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Faptili di armi
Livendzâi fratsii Fudulea.

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Fapti di giuneatsâ
Armânjii Nicea sh`Cusha.

Anji grei pap` ni ia azvarna
Un lucru s`nu agârhits daima:
S`nu alâsats voi vârâ oarâ
S`astingâ armâneasca hoarâ..

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Faptili di armi
Livendzâi fratsii Fudulea.

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Fapti di giuneatsâ
Armânjii Nicea sh`Cusha.

S`nu agârshim cât s`alumtarâ
Di`a lor armâ ne`ascâparâ
S`aibâ armânjii a lor numi
S`nu him xenji tu aestâ lumi..

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Faptili di armi
Livendzâi fratsii Fudulea.

Pâduri, pâduri,
Cu dor cântâ frândza ta
Fapti di giuneatsâ
Armânjii Nicea sh`Cusha.

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 15 septembrie 2010 17:45:46

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact