cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicweb designprofessional photographerPilistera
Cauta:  

Versuri Kavalla - Seara di Cãrciunu / Seara de Crăciun versuri

(7476 vizualizări / 250 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Kavalla - Seara di Cãrciunu
**********************

Shi' apiritu va s'curã dultsi
Cafi searã di Cãrciunu
C' unã vergurã Marie,
Shi cu'a ei hiljiu, Hristolu bunu

Tu noapti ishi dipusi
Anghilu bunu cu peru arusu
Ta sã'i dzãcã a li Marie
Ca s' amintã pi Iisus

Da neauã, albi steali
S' agioacã pisti locu
Sh'cu pira cãnjisitã
S' aprindi lailu focu

Cu njtsii di' nvãrliga
Fumealja tutsã di' adunu
Adastã pi la geami
S' lu veadã Pap Cãrciunu

Stã Mãria caplu' shi pleacã
Shi oclji toarã dipuneau
Ma aestã' i ngrãpsita
Doamne s'facã volja ta

Iosif shi Maria arada
Fudzirã di Nazaret
Betleem s' aflarã iarna
Pi arcoari shi vimtu shkretu

Nãvãyi , nãvãyi s' ashternu
Pi casi shi' pi sucãki
Shi lilicili di' asimi
S' acatsã pi lumãki

Mashi minduieri curati
Tu inimã s' aspunu
Va s' hii ma bunu , armãne
Tu noaptea di Cãrciunu

Canu nu' i aprukea acasã
Ngljtsatsã shi cãpãitsã
Greu shi' aflarã un loc caldu
T' unã avlii apãghitsã

Shi' amintã Maria njclu
Tu arcoari shi greu kiro
Prãvdzãli adia pisuprã
S' lu ngãldzascã pi Hristo

Va s' hii cu geanlu caldu
S' alashi tutu tsi' i arãu
S' lu adutsã cu tini' n casã
Pi hiljlu al Dumnidzãu

Ai oarã mãyipsitã
Ai oarã di pirmithu
Anda tu tutu laolu
Hristolu' i tinjsitu

Di analtu steaua albã
Ca hãrãyiia anyilicea
Shi c' unã razã mãyipsitã
Ea hãbarea' shi pitritsea

Vinirã tu' a ei lunjnã
Trei arhundzã chihaiadzã
Shi' alãsarã vãsãlyili
Shi ciudunjli di' ashkidadzã

Cu njtsii di' nvãrliga
Fumealja tutsã di' adunu
Adastã pi la geami
S' lu veadã Pap Cãrciunu

Mashi minduieri curati
Tu inimã s' aspunu
Va s' hii ma bunu, armãne
Tu seara di Cãrciunu

Cu pishkesuri multi, aleapti
S' nkinarã al Hristo
Tinjsirã vãsãelju
Nai ma marili ditu lao

Pi dzãnuclji ishi cãdzurã
Picurari shi anghilji deadunu
Shi cãntitsli a lor va s'avdã
Cafi noapti di Cãrciunu

Da neauã, albi steali
S' agioacã pisti locu
Shi cu pira cãnjisitã
S' aprindi lailu focu

Ai oarã mãyipsitã
Ai oarã di pirmithu
Anda, tu tutu laolu
Hristolu' i tinjsitu

Kavalla - Seara de Crăciun
**********************

Răsărind va curge dulce
In fiecare seara de Crăciun
A noastră Fecioara Maria
Cu Hristos, fiul cel bun

Intr-o noapte-a coborât
Bunul înger cu parul blond
Ca sa-i spună el Mariei
Sa îl nască pe Iisus

Zăpada se aşterne, stele albe
Se joaca-n lumea toata
Si cu flacăra mâhnita
Se aprinde bietul foc

Copilaşii împrejur
Toata familia adunata
Dau târcoale pe la geam
Ca sa-l vadă pe Moş Crăciun

Maria cea sfânta capul isi aplecă
Ochii indata coborâră
Dar aşa ii este scris
Doamne facă-se voia ta

Iosif împreuna cu Maria
Plecară din Nazaret
Ajunşi iarna in Betleem
Pe vânt năprasnic si pe frig

Ninsori, ninsori se aştern
Pe case si pe străzi
Iar florile de argint
De ramuri se agata

Doar gândurile curate
In inima se vad
Vei fi mai bun armane
In noaptea de Crăciun

In case nimeni nu-i primea
Înfriguraţi si obosiţi
Un loc cald cu greu găsiră
Intr-o curte adăpostita

L-a născut Sfânta Maria
Pe frigul si pe timpul greu
Animalele respirau deasupra
Sa-l încălzească pe Hristos

Cu sufletul curat
Vei uita tot ce e rău
Sa-l aduci cu tine in casa
Pe fiul lui Dumnezeu

Sa ai clipe fermecate
Sa ai clipe ca de basm
Atunci când in toata lumea
Hristos e onorat

De sus o alba stea
Ca dimineaţa strălucea
Si c-o raza fermecata
Ea vesti ne trimetea

Veniră cu a ei lumina
Trei mari conducători
Lăsând regatele in urma
Si minunile nemaivăzute

Copilaşii împrejur
Toata familia adunata
Dau târcoale pe la geam
Ca sa-l vadă pe Moş Crăciun

Doar gândurile curate
In inima se vad
Vei fi mai bun armane
In noaptea de Crăciun

Cu daruri, multe, alese
S-au închinat lui Hristos
Cinstindu-l pe rege
Pe cel mai important

In genunchi ei au căzut
Pastorii si îngerii , împreună
Cântecele lor se vor face auzite
In fiecare noapte de Crăciun

Zăpada se aşterne, stele albe
Se joaca-n lumea toata
Si cu flacăra mâhnita
Se aprinde bietul foc

Sa ai clipe fermecate
Sa ai clipe ca de basm
Atunci când in toata lumea
Hristos e onorat

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 4 noiembrie 2009 21:34:39

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact