cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicweb designprofessional photographerPilistera
Cauta:  

Versuri Ioryi - Cantic ti Steriu Iuruc (DI JALI) versuri

(7552 vizualizări / 154 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


Nâvăi, nâvăi câdzurâ
Tu shasi anji dit soni,
Pisti atsel loc andrihâst`
Tsi`apitrusi un gioni…

Pisti atsel loc andrihâst`
Tsi`apitrusi un gioni…

Ashtiptau z`inâ Cârciunlu,
S`aducâ mash ghineatsâ,
Sh`nu shtea ca`s chiarâ Steriu
Tu prota tinireatsâ…

Sh`nu shtea ca`s chiarâ Steriu
Tu prota tinireatsâ…

Soia tutâ`l plândzi
Sh`nu shi`aflâ arhati,
S`cutreamburâ armânamea,
Di`ahtari taxirati…

S`cutreamburâ armânamea,
Di`ahtari taxirati…

A tău fendi sh`cu mana,
S`disicâ di jileari…
Mutrescu laia poartâ,
Ma tini nu`ai turnari…

Mutrescu laia poartâ,
Ma tini nu`ai turnari…

Lâ luashi la a tăi pârintsâ,
Sh`la a tău frati tinir
Cumatâ di`a lor suflit,
Alâsarâ ninga tini…

Cumatâ di`a lor suflit,
Alâsarâ ninga tini…

A ta fiticâ njicâ,
Bâbuchi anvirinatâ,
Dit caduri as cunoascâ
Pi`atsel tsi`i iara tatâ…

Dit caduri as cunoascâ
Pi`atsel tsi`i iara tatâ…

Ti ea va`s curâ bana
Tu gean cu`arana ascumtâ,
nu putu s`ti shtibâ,
nu ts`ari azburâtâ…

nu putu s`ti shtibâ,
nu ts`ari azburâtâ…

Pi cali plângu ponjii,
Cu frândzi arudzinati,
Nu poati s`ti agârsheascâ
Sh`ti plândzi a tău frati…

Nu poati s`ti agârsheascâ
Sh`ti plândzi a tău frati…

A ta lipsâ as bâneadzâ
Mash dzâli hrisusiti,
Lu`anveashti harlu anust,
Ni luă el di dininti…

Lu`anveashti harlu anust,
Ni luă el di dininti…

Tu loc di`nveastâ msheatâ
Ts`ai crutsea cu cârintsâ,
Tu loc di sots` aleptsâ
Lilici di murmintsâ…

Tu loc di sots` aleptsâ
Lilici di murmintsâ…

Atsei cari ti vrurâ,
Cu fatsa anvirinatâ
Ti poartâ tu`a lor chieptu
Aranâ sândzânatâ…

Ti poartâ tu`a lor chieptu
Aranâ sândzânatâ…

Tritseai hârsit pit banâ
Cu yisi sh`cu yimuti,
Sh`ca gletslu primuveara
Ashi s`tuchirâ tuti…

Sh`ca gletslu primuveara
Ashi s`tuchirâ tuti…

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 7 decembrie 2009 22:01:27

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact