cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicprofessional photographerPilisteraweb design
Cauta:  

Versuri Ianula Gheorghe - Ti tini gione a mea inimã bati versuri

(6970 vizualizări / 138 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

IANULA - Ti tini gione a mea inimã bati
*****************************

Ti tini gione a mea inimã bati
Nu'nj fudzi mintea la altu vãr' sihati
Shi s'pari tru lumea aestã nu'ari
Undzitu shi bunu ca gionli a meu, ahtari
Shi s'pari tru lumea aestã nu'ari
Undzitu shi bunu ca gionli a meu, ahtari

'Shtiptamu cu mari doru pi io s'mi aledzã
Ditu tuti featili pi cari a s'vedzã
Cãndu a tãi oclji pi io s'dãnãsirã
Sihãtsãli greali nu shtiu cum tricurã
Cãndu a tãi oclji pi io s'dãnãsirã
Sihãtsãli greali nu shtiu cum tricurã

Di iara, iarna i vearã nafoarã
Ti io iara sirinu ficior cafi oarã
Di tini'nj si ligã mari vreari
Tsi bana tutã nu'ari agãrsheari
Di tini'nj si ligã mari vreari
Tsi bana tutã nu'ari agãrsheari

Ma dzãlili cu soari s'dipisirã
Cu alti dzãli amari s'alãxirã
Di cãndu gione fudzishi di ninga mini
Ca pustã'i inima mea'i fãrã tini
Di cãndu gione fudzishi di ninga mini
Ca pustã'i inima mea'i fãrã tini

Di daima tinirii cãnd s'arisescu
Sh'ptsãni suntu di ei tsi prucupsescu
Lã vrei ghini , lã vrei banã bunã
ori sh'arupã eta dipriunã
Lã vrei ghini , lã vrei banã bunã
ori sh'arupã eta dipriunã

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 17 mai 2010 21:27:59

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

Piese similare:


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact