cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisterasamarina musicweb designprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Gramoste - Ieshi vruta la corŭ versuri

(5069 vizualizări / 128 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

GRAMOSTE - Ieshi vruta la corŭ
*****************************

Ieshi vruta mea la corŭ
Vreamŭ sâ-i dzâcŭ msheatŭ zborŭ
Vreamŭ sâ-i dzâcŭ msheati zboarâ
A mea vruta gri tru oarâ

Gione mana mea ditŭ hoarâ
Măyi a ñia va ñi-adarâ
ñi-adrashi gione vedzâ ghini , gione
ti voiŭ lăi mashi pi tini
Voiŭ ta s-yini s-mi caftsâ nveastâ , gione
Dada mea nu voiŭ s-cârteascâ

Stai lea vrută , lea stai niheamâ
Sh-ascultâ a meali zboarâ
Va ti caftu lea nu ti aspari
Ma sâ-ñi dai unâ bâsheari

Io bâsheari nu tsâ dau
Pi yinatea tsi ts-u amŭ
tini mi arâdzâ pi mini , gione
Ta s-tsâ hibâ a tsia ghini
Lumea tutâ a mi zburascâ , gione
Nu mi l’eai gione nveastă

Io lea vrută multŭ ti voiŭ
Voiŭ s-nâ luămŭ feată noi dol’i
Numtâ mari lea va adrămŭ
Tutâ soia s-u cl’emămŭ

Gione maca ashi dzâtsâ tini
Yina astarâ pi la mini
Caftâ-mi gione nveastâ , gione
Lumea s-nu scoatâ zboarâ
Soia tutâ s-ti hârseascâ gione
Io va s-hiu a ta nveastâ

*******************************
GRAMOSTE - Volumul 3

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 6 ianuarie 2011 9:24:22

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2023 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact