cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerPilisteraweb designsamarina music
Cauta:  

Versuri Pindu - Tsã dedu bunã dzuua versuri

(4138 vizualizări / 88 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

PINDU - Tsã dedu bunã dzuua
******************************

Tsã dedu bunã dzuua featã mashi a tsia
Tini ti fãcushi nu mi vedzã
Tsi stai tini featã , stai nvirinatã
La mini lea vrutã ici nu ti mutreshtsã

Luna cãndu iasi, multu a nja'nj bati
Ah tsi'nj bati a nja vrutã inima
Haidi vrutã doji s'nidzemu priimnari
S'nu ni veadã dada, lele dada ta

Gione io pi tini, gione mult ti voiu
A ma dada mea a nja inj dzãtsi ashi
Va mi da pi'unu gioni tsi nu'l vidzui oarã
Nu shtiu tsi s'adaru ta s'hibã ashi

Shedzã tini featã shedzã arãhati
Nu ti nvirineadzã , tsi msheatã tsã hii
Io va s'yinu astarã , s'ti caftu di nveastã
Ti daima lea featã, cu mini ta s'hii

Gione io pi tini, gione mult ti voiu
A ma dada mea a nja inj dzãtsi ashi
Va mi da pi'unu gioni tsi nu'l vidzui oarã
Nu shtiu tsi s'adaru ta s'hibã ashi

Shedzã tini featã shedzã arãhati
Nu ti nvirineadzã , tsi msheatã tsã hii
Io va s'yinu astarã , s'ti caftu di nveastã
Ti daima lea featã , cu mini ta s'hii

******************************
PINDU - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 28 noiembrie 2009 15:36:15

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact