cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicPilisteraprofessional photographerweb design
Cauta:  

Versuri Pindu - Di'analtu luna mutreashti versuri

(4085 vizualizări / 207 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU - Di'analtu luna mutreashti
*****************************

Di'analtu luna mutreashti
Iutsido harlu mi pashti
Tutu pi locu shedu inj pari
Oh, tsi noapte laii ahtari

Di'analtu luna mutreashti
Iutsido harlu mi pashti
Tutu pi locu shedu inj pari
Oh, tsi noapte laii ahtari

Mutrescu di pi dzeanã in hoarã
Mutrescu tsi zãndani amarã
Analtu tserlu mplinu di steali
S'agiungu agiutatsã'mi oh surãrli a meali

Aclo mi ashteaptã a mea vrutã
Moru di niarãvdari
Di'anda fudzii nu mi turnai
Bre, oh , di'nj pashti grailu mari

Aclo mi ashteaptã a mea vrutã
Moru di niarãvdari
Di'anda fudzii nu mi turnai
Bre, oh , di'nj pashti grailu mari

Mutrescu , di pi dzeanã in hoarã
Mutrescu , tsi zãndani amarã
Analtu tserlu mplinu di steali
S'agiungu agiutatsã'mi voi surãrli a meali

Gaileadzã tora mi frimitã
Canu shtii a mea vinjitã
Unu doru zurlu nj'am tu keptu
Oh iu'i vruta mea s'u vedu

Gaileadzã tora mi frimitã
Canu shtii a mea vinjitã
Unu doru zurlu nj'am tu keptu
Oh iu'i vruta mea s'u vedu

Mutrescu , di pi dzeanã in hoarã
Mutrescu , tsi zãndani amarã
Analtu tserlu mplinu di steali
S'agiungu agiutatsã'mi oh surãrli a meali

******************************
PINDU - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 11 februarie 2010 12:01:55

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2021 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact