cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designprofessional photographerPilisterasamarina music
Cauta:  

Versuri Pindu - Cãndu a s'batã vimtul pisti njata ta versuri

(3830 vizualizări / 63 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU - Cãndu a s'batã vimtul pisti njata ta
************************************

Shedu mi minduiescu
Cu tsi'i agãrshii
tu bana aestã tutã
vreari avui , u kirui
Unã featã msheatã
Steauã di pi tseru
Cãndu io u vedu lea dado
Oh di dorlu a ei va'nj moru

Cãndu a s'batã vimtul
Pisti njata ta
Amintiri s'tsã aducã vrutã
vream s'hii a mea

La firida vrutã
Shedu mi minduiescu
Suntu ahãnti steali vrutã
Tsi s' aprindu , mi mutrescu
Pitu steali ti caftu
Vrutã noaptea tutã
Ah tini lea vrutã , tini
Va'nj lunjnedzã bana tutã

Cãndu a s'batã vimtul
Pisti njata ta
Amintiri s'tsã aducã vrutã
vream s'hii a mea

Vini primuveara
Sh'o nu potu s'u dukescu
iarna mea ditu suflitu vrutã
Fãrã tini io nu potu s'u tukescu
Lilicili s'aprindu , ti mirakia ta
Ama vrearea mea tsi ardi
Apreasã iasti , ti vruta

Cãndu a s'batã vimtul
Pisti njata ta
Amintiri s'tsã aducã vrutã
vream s'hii a mea

Shedu mi minduiescu
Cu tsi'i agãrshii
tu bana aestã tutã
vreari avui , u kirui
Unã featã msheatã
Steauã di pi tseru
Cãndu io u vedu lea dado
Oh di dorlu a ei va'nj moru

*************************
PINDU - Volumul 4 - Anul: 1994

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 7 septembrie 2009 21:59:31

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact