cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designprofessional photographersamarina musicPilistera
Cauta:  

Versuri Lupci - Maia sh`paplu s`ancâcea versuri

(6962 vizualizări / 285 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


T`unâ dzâuu` tsi`s fâtsea
Oh lele oh`
Maia sh`paplu s`ancâcea
Oh lele oh`
Maia pi paplu`l vârghia
Oh lele oh`
Nu shtiu tse i`astipsea
Oh lele oh`..

Moashe, tse hii cârtitâ
Oh lele oh`
I la cap hii aguditâ
Oh lele oh`
Tsi iasti cu a ta cârteari
Oh lele oh`
S`nu ai tsiva la cap ti doari
Oh lele oh`..

Lău aush, mintea`n cicioari
Oh lele oh`
Ia s`tsâ spun io tsi`nhi mi doari
Oh lele oh`
Tut la tini minduieshtsâ
Oh lele oh`
Sh`la mini ici nu mutreshtsâ
Oh lele oh`..

Dzâua sh`fapta luă`ntriati
Oh lele oh`
Ma io voi cu sticli ...
Oh lele oh`
Tsâ luashi paputsâ ddi lac
Oh lele oh`
Vulpi di gushi voi s`bag
Oh lele oh`..

Ti portsâ mash la cravatâ
Oh lele oh`
Io laia hiu nearujatâ
Oh lele oh`
Tini ai scurtâ di scai
Oh lele oh`
Io ni ochii nu`nhi adrai
Oh lele oh`..

Tini beai wiscky sh`cogniac
Oh lele oh`
Io cu gurmazlu uscat
Oh lele oh`
Fumedzâ Kent8 sh` Malboro
Oh lele oh`
Mărăsheshti iai ti io
Oh lele oh`..

A lea moashe tsi hii glarâ
Oh lele oh`
Nu ts`undzeashti cu tsigarâ
Oh lele oh`
Sh`mas tsâ badz vulpi di gushâ
Oh lele oh`
Va to`adari ca câtushi
Oh lele oh`..

Mas ti dai cu aruj pi budzâ
Oh lele oh`
Tuts` birbedzii va ti`nbudzâ
Oh lele oh`
Sh`la ochi verdzâ peanili
Oh lele oh`
Va ti pascâ căparli
Oh lele oh`..

Ohh va z`yinâ sh`dzâua ta
Oh lele oh`
Lăi aush draclu s`ti ia
Oh lele oh`
Di cravatâ sâ`nhi ti`acatsâ
Oh lele oh`
Sâ`nhi ti`aducâ pân` la groapâ
Oh lele oh`..

Draclu cându vini aclo
Oh lele oh`
Di cravatâ aushlu luă
Oh lele oh`
Luă sh`pi moashea di plisatâ
Oh lele oh`
Shi`adusi doii la groapâ
Oh lele oh`..

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 19 martie 2011 11:52:33

mshata melodie.

adăugat de Thoma Driza la 20 martie 2011 9:30:06

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2022 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact