cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerPilisteraweb designsamarina music
Cauta:  

Versuri Zicu Araia - Toamna'n Pind versuri

(5136 vizualizări / 92 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

Pãrjilit di vearã loclu
Nu vedzã iarbã, mashi chingheri
Zboarã frãndzãli di meri
Pisti nãsi arucã brumã
Lundzã seri

Seatsirã dimneatsa vimtul
Nu potsã s'vedzã nafoarã omu
Nici unu pulji nu vedzã pri pomu
Ma shi'fãntãnjli tsi'abureadzã
Cãnd as vomu

Negura pri muntsã priimna
Tserlu'i pestru di niori
Soarli slabu lu'arupu sudori
Pãn s'disgleatsã gletslu marmar
Di la mori

Vini toamna,
Nu's ma sheadi
Fugu armãnji tutsã tu arniu
Sheadi muntili yirniu
Mashi cu ciorli tsi caftã neaua'n ghiu

Vini, agiumsi shi'nãsa neaua
Hiljia brumãei shi'a vimt
Ea va'ngroapã lailu Pind
Ca un mort, aclo s'lã hibã
Tu murmint

---------------------
Versuri: Zicu Araia


zboarã ngrãpsiti di giony logo

la 8 februarie 2010 10:51:41

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

selectaţi piesa ÷ Zicu Araia (1)vezi toate (1)

vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact