cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designsamarina musicprofessional photographerPilistera
Cauta:  

Versuri Steaua Di Vreari - Blãstemu versuri

(4748 vizualizări / 125 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
STEAUA DI VREARI - Blãstemu
*******************************

Pira foclu'i u mutreamu
Pi tini ti blãstimamu
Ti blãstemu lea vruta mea
Canu tu lumi s'nu ti va

Daima la mini s'mindueshtsã
Vrearea noastã s'nu agãrsheshtsã
Minuiamu sh'nu pistipseamu
Noi doji, s'nã dispãrtseamu

La Dumnidzãu io ti blãstemu
Cãndu a s'caftsã vreari
Tu locu di vreari sã'njtsã da
Lea featã mashi aveari

S'tsã plãngã suflitu shi inima
La mini s'mindueshtsã
Tu'aestã bana tini featã
Altã vreari s'nu cunoshtsã

Di njcã soatsã'nj ti'adrai
Prota vreari u dukeai
Bana tutã minduiamu
Deadunu doji ta s'iaram

Oclji'n troclji , mi'arãdai
bana ti mini a ts'u dai
Tsi multu mi vreai , dzãtseai
Sh'ti noi doj tsiva nu'adrai

La Dumnidzãu io ti blãstemu
Cãndu a s'caftsã vreari
Tu locu di vreari sã'njtsã da
Lea featã mashi aveari

S'tsã plãngã suflitu shi inima
La mini s'mindueshtsã
Tu'aestã banã tini featã
Altã vreari s'nu cunoshtsã

ascundeamu, afireamu
Canu di noi nu vreai shtea
Anji lishoru arkiushura
Vrearea noastã s'dipisea

La Dumnidzãu io ti blãstemu
Cãndu a s'caftsã vreari
Tu locu di vreari sã'njtsã da
Lea featã mashi aveari

S'tsã plãngã suflitu shi inima
La mini s'mindueshtsã
Tu'aestã banã tini featã
Altã vreari s'nu cunoshtsã

********************************
STEAUA DI VREARI - VOL 11- 2010

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 17 aprilie 2010 11:49:26

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact