cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicprofessional photographerweb designPilistera
Cauta:  

Versuri Samarina - Tsi mãrtii mari versuri

(2957 vizualizări / 42 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
SAMARINA - Tsi mãrtii mari
*********************************

Cum s'nã arupemu di banã , tutu di locu s'fudzimu
S'nã aflãmu lunjna noastã , sh'tu ea s'nã tukimu
Unã cali oarbã, noi tutu va aflãmu
Ta s'agiundzemu la ea, mirãkli s'li'astindzemu

Tsi mãrtii mari, tsi yinati multã
Mintea va creapã, c'avemu vrearea tutã
Nj'asti msheatu scrisã , mashi cu cripãri vinitã
tsiva lãi Doamne, s'u avemu noi hãrsitã

Ahãtu di multu doari, ahãtã suskirari
tihii nu avumu, va avemu multã vreari
Tahinãrli tuti, oclji'i dishcljidemu
Mãcatu di doru , di lãcrinj , durutu sã'i ncljidemu

Tsi mãrtii mari, tsi yinati multã
Mintea va creapã , c'avemu vrearea tutã
Nj'asti msheatu scrisã , mashi cu cripãri vinitã
tsiva lãi Doamne, s'u avemu noi hãrsitã

Unu anghil mutreashti , cu dauli mãnj n'arucã
Arucã cu puteari ahãtã multa vreari
Aurlã nvirinatu , nica nu shtitsã tsiva
Nu blãstimatsã voi tihea, poa' s'vã ia vrearea

Tsi mãrtii mari, tsi yinati multã
Mintea va creapã, c'avemu vrearea tutã
Nj'asti msheatu scrisã , mashi cu cripãri vinitã
tsiva lãi Doamne, s'u avemu noi hãrsitã

Cum s'nã arupemu di banã , tutu di locu s'fudzimu
S'nã aflãmu lunjna noastã , sh'tu ea s'nã tukimu
Unã cali oarbã , noi tutu va aflãmu
Ta s'agiundzemu la ea, mirãkli s'li'astindzemu

Tsi mãrtii mari, tsi yinati multã
Mintea va creapã, c'avemu vrearea tutã
Nj'asti msheatu scrisã , mashi cu cripãri vinitã
tsiva lãi Doamne, s'u avemu noi hãrsitã

***********************************
Ca dzuua di pashti - Album 2010

zboarã ngrãpsiti di C sTyLa logo

la 11 aprilie 2010 11:49:56
Tags: samarina

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact