cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographersamarina musicweb designPilistera
Cauta:  

Versuri Pindu - Inima bãtea , bãtea versuri

(4596 vizualizări / 115 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

PINDU - Inima bãtea , bãtea
************************

Tsi'nj minti eramu deadunu
Sh'nu puteamu tsi vreamu spunu
Nj'ara arshini di'atselu zboru
Cum di tini nj'ara doru

Ma inima bãtea, bãtea
Mashi pi tini inj ti vrea
Gura njeari inj si fãtsea
Mashi di vreari mi'ntriba

Heiiiii, nj'ardi shkretã inima
Heiiiiii, iu hii adzã msheata mea

Luna ndzeanã lunjna
Sh'perlu msheatu ts'anyilicea
Stealili stri noi lutseau
Oclji a tãi ascãpirau

Ma inima bãtea, bãtea
Mashi pi tini inj ti vrea
Gura njeari inj si fãtsea
Mashi di vreari mi'ntriba

Heiiiii, nj'ardi shkretã inima
Heiiiiii, iu hii adzã msheata mea

Anji dipriunã trecu
Sh'multi ori pi'aclotsi negu
Nj'eshi di minti cum insheai
Di purtitsã anda ashtiptai

Ma inima bãtea, bãtea
Mashi pi tini inj ti vrea
Gura njeari inj si fãtsea
Mashi di vreari mi'ntriba

Heiiiii, nj'ardi shkretã inima
Heiiiiii, iu hii adzã msheata mea

Tsi'nj minti eramu deadunu
Sh'nu puteamu tsi vreamu spunu
Nj'ara arshini di'atselu zboru
Cum di tini nj'ara doru

Ma inima bãtea, bãtea
Mashi pi tini inj ti vrea
Gura njeari inj si fãtsea
Mashi di vreari mi'ntriba

Heiiiii, nj'ardi shkretã inima
Heiiiiii, iu hii adzã msheata mea

************************
PINDU - Volumul 6

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 2 februarie 2010 21:30:50

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2023 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact