cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraweb designprofessional photographersamarina music
Cauta:  

Versuri Pindu - Di'anda ti vidzui versuri

(4029 vizualizări / 64 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

PINDU - Di'anda ti vidzui
******************************

Tu'nã dzuuã vruta mea
Nvirinatã shidea, lele vruta
Nu shtiu tsi'ari, nu's hãrseashti
Nici unu zboru ia ma nu'nj greashti, vruta

Io la ea cãnd mi dutseam
Pi'unu cicioru ma nj'ansãream
La keptu io u'astrindzeam
Tu bãsheri u'astricuram

Tsi stai ashi tini lea vrutã
Tsi tsã eshtsã minduitã vrutã
Spuni'nj vrutã tsi ti doari
Ta s'tsã aflu yitripseari, vrutã

Io la ea cãnd mi dutseam
Pi'unu cicioru ma nj'ansãream
La keptu io u'astrindzeam
Tu bãsheri u'astricuram

Tu'nã dzuuã vruta mea
Nvirinatã shidea, lele vruta
Nu shtiu tsi'ari, nu's hãrseashti
Nici unu zboru ia ma nu'nj greashti, vruta

Io la ea cãnd mi dutseam
Pi'unu cicioru ma nj'ansãream
La keptu io u'astrindzeam
Tu bãsheri u'astricuram

Di'anda ti vidzui
Cu a ta mushuteatsã
Io ma nu'nj durnii
Somnul nu'nj mi'acatsã

Tsi mshatã erai
Featã cu ocljiu laiu
Cãndu arãdeai
Cãndu ti hãrseai

Yina vruta mea,
Voi ta s'hii nveasta mea
Doii s'nã bãnãmu
Bana tsi u'avemu

Tsi mshatã erai
Featã cu ocljiu laiu
Cãndu arãdeai
Cãndu ti hãrseai

Di'anda ti vidzui
Cu a ta mushuteatsã
Io ma nu'nj durnii
Somnul nu'nj mi'acatsã

Tsi mshatã erai
Featã cu ocljiu laiu
Cãndu arãdeai
Cãndu ti hãrseai

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 30 august 2009 17:01:52

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact