cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designPilisteraprofessional photographersamarina music
Cauta:  

Versuri Pindu - Cari nu shtii di vreari versuri

(5860 vizualizări / 441 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU - Cari nu shtii di vreari
*******************************

Peanarga, peanarga frãmtea nj'u stringu
Ashteptu ta s'yinã dumãnica
Va mi'adunu cu vruta , di vreari va'i cãntu
mari doru mi luã di ea

Cari nu shtii di vreari
S'yinã ta s'nj'ascultã inima
Dzãli sh'noptsã shedu pi minduiari
Tutu cu mintea la vruta mea

Peanarga, peanarga frãmtea nj'u stringu
Ashteptu ta s'yinã dumãnica
Va mi'adunu cu vruta , di vreari va'i cãntu
mari doru mi luã di ea

Doamne cãtu di mari'i tserlu
Nai ma msheatã steauã ti vruta s'dipunu
Ta sã'i nyilicescã perlu
Tutã noaptea noi di vreari s'nã zburãmu

Peanarga, peanarga frãmtea nj'u stringu
Ashteptu ta s'yinã dumãnica
Va'nj mi'adunu cu vruta , di vreari va'i cãntu
mari doru lea mi luã di ea

Cari nu shtii di vreari
S'yinã ta s'nj'ascultã inima
Dzãli sh'noptsã shedu pi minduiari
Tutu cu mintea la vruta mea

Peanarga, peanarga frãmtea nj'u stringu
Ashteptu ta s'yinã dumãnica
Va mi'adunu cu vruta , di vreari va'i cãntu
mari doru mi luã di ea

Doamne cãtu di mari'i tserlu
Nai ma msheatã steauã ti vruta s'dipunu
Ta sã'i nyilicescã perlu
Tutã noaptea noi di vreari s'nã zburãmu

Peanarga, peanarga frãmtea nj'u stringu
Ashteptu ta s'yinã dumãnica
Va'nj mi'adunu cu vruta , di vreari va'i cãntu
mari doru lea mi luã di ea

*********************************
PINDU - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 5 iunie 2010 22:31:29

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

Piese similare:


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact