cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraweb designprofessional photographersamarina music
Cauta:  

Versuri Lupci - Gica Hagi versuri

(3766 vizualizări / 60 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Avdzati armane am mari caimo
Duchescu ca ausescu oh cavai di io
Tora ava cantu pi armanescu iho
Di naima gioni arman va vha cantu io

S'avda lumea tuta
Dit gionli dit armanji
Tsi nu na da di arsini
Papanhi si stripapanhi

Di naima avdzatlu gioni tora va va aspun
Inima inhi creasti ca iasti fcior arman
El dit tuta lumea iasti naima bun
Fu cu Iordanescu,America deadun

Unu'i Gica Hagi
Tsi topa u bati
Lasa americanhii
Cu gurili cascati

Ascria Valderma,precum Valencia
Dzatsea marli Pele ca naima bun iara
Candu giuca Gica di intra tu iei
Di iu iara livendza di luchi s'adrara nhiei

Ca ashi iasti armanlu
Armanlu buzduvean
Di lup el nu s'aspari
Candu ini la cutar

America'i mari,stiu colimna bati
MA la gioclu cu topa,al Gica nu iu poati
Candu trapsi Gica sutlu ca din pusca
Luara columbienii singuri ca sa'npusca

Unu'i Gica Hagi
Tsi topa u bati
Lasa americanhii
Cu gurili cascati

Argentinienhi ii elimina
Sdusi Hagi trei la arca
Bunlu Iordanescu nu iasti pisman
Ca pi Gica a nostru in baga capitan

Unu'i Gica Hagi
Tsi topa u bati
Lasa americanhii
Cu gurili cascati

Oh ca'nhi ausescu s'bana fudzi ninti
Di golurli al Gica daima inhi aduc aminti
Ama nu'am chiro canticlu s'diseasti
Candu cantu ti armanji inima inhi creasti

S'baneadza armanea ghini siba ea
Cu fciori si feati imsheati
Mirachea sti ia
S'baneadza armanamea
Armanjii a mei daileanhi
Urarea mea s'nu cheara
Pisti nhii di anhi

zboarã ngrãpsiti di Geoga Rafte logo

la 6 septembrie 2009 11:12:43
Tags: lupci

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact