cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicweb designprofessional photographerPilistera
Cauta:  

Versuri Grai Armanesc - Haidi frate versuri

(4714 vizualizări / 87 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
GRAI ARMANESC - Haidi frate
**************************

Unã minti nj'am shi unu laiu singuru doru
Tu a meu suflitu s'nu am io canu nioru
Aclo pi dzeana tsi u vedu nai ma mari
Lunjnã iasti , nu'i ntunicari
Aclo pi dzeana tsi u vedu nai ma mari
Lunjnã iasti , nu'i ntunicari

Haidi frate, s'nã adunãmu
Multi zboarã frate noi s'dipinãmu
S'azburãmu di lucri aleapti
Di'atselu suflitu , di'atseali msheati njeati

Aclo pi dzeana tsi u vedu nai ma mari
Nu potu s'vã dzãcu nu'am ahãnti zboari
Tsi iasti vrearea tsi noi tutsã u vremu
Sh'di multi ori, di ea noi kiremu
Tsi iasti vrearea tsi noi tutsã u vremu
Di multi ori, di ea noi kiremu

Haidi frate, s'nã adunãmu
Multi zboarã frate noi s'dipinãmu
S'azburãmu di lucri aleapti
Di'atselu suflitu , di'atseali msheati njeati

Hai lea vreari yina lãngã mini
Ta s'nã fudzimu vreare doji pitu lumi
La lumea ntreagã hãbari s'adutsemu
Ca s'bãnãmu ghini, la vreari s'agiundzemu
La lumea ntreagã hãbari s'adutsemu
Ca s'bãnãmu ghini, la vreari s'agiundzemu

Haidi frate, s'nã adunãmu
Multi zboarã frate noi s'dipinãmu
S'azburãmu di lucri aleapti
Di'atselu suflitu , di'atseali msheati njeati

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 6 februarie 2010 17:35:01

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact