cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerPilisterasamarina musicweb design
Cauta:  

Versuri George Murnu - Grailu armãnescu versuri

(6240 vizualizări / 41 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

Grailu a meu di mumã
Grailu a meu di tatã
Vatra a mea nj ardu
Anjii tsi'am bãnatã

Grai picurãreascu
Di pãduri shi plai
Zbor tsi'avdzãi dit gura
Paplui shi a li mayi

Zboru di budzã vrutã
Dumnidzascã njlã
Njurizmã di frangã
Shi di trandafilã

Lavã di cãsheari
Boatsi di cãlivã
Suflã vindicarea
A ta dultsi livã

Bana nj'u cutreamuri
Ca unã fluiarã
Tsi di doru pitrundi
Noaptea tu pundii

Inima'nj ti cãntã
Mãna'nj tuti scrii
Stau, tsã'ascultu plãngul
Jalea'shi niholu
Vedu n'crutsi leatã
Soyia'nj ca Hristolu
Shi'nã dzãli s'avdi
Zborlu a tãu dit gurã

Scumpa mea fãntãnã
Tsi anarga curã
mãni, poati mãni di dushmanj biuta
Va's armãn tu etã
Pontã shi tãcutã

-----------------------------------
Versuri: George Murnu

zboarã ngrãpsiti di giony logo

la 6 februarie 2010 19:13:23

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact