cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographersamarina musicweb designPilistera
Cauta:  

Versuri Makidonia - Feată aromânâ versuri

(4099 vizualizări / 177 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

Dzâ`i nesh aseara
Cum lumea shi`azburashti
Ti unâ featâ armânâ
Cu xen fcior s`arisheashti.

Nu potu` s`pistipsescu
Tsi iasti tu mintea ei
Nu`s minduiashti shcreta
La mâratsii pârints` a ei…

Lea feată aromânâ,
Ma ghini minduiati
Pi tini s`nu`nhi ti`arâdâ
A ta minti di featâ…

Nu potu` s`pistipsescu
Tsi iasti tu mintea ei
Nu`s minduiashti shcreta
La mâratsii pârints` a ei…

Nu va`nhi ti`acatsâ somnul
Tu noptsâli di vearâ
puilu va`nhi tsâ cântâ
La geami pi nafoarâ…

Shi`atumtsea urghisită,
Pishmanâ, lea, va`nhi ti fats`
Nu va`nhi ti`acatsâ somnul
Cându va nedz` s`ti badz`…

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 2 martie 2010 23:37:40

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2020 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact