cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerPilisterasamarina musicweb design
Cauta:  

Versuri Bogdan Lascu - Mi sprigiuru versuri

(2269 vizualizări / 67 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
BOGDAN LASCU - Mi sprigiuru
**************************

Ti vedu cafi dzuuã
Featã calea mari
Puteamu s'grescu vrutã
S'tsã dzãcu'shi di'a mea vreari
Gura inj si acatsã
Cicioarli inj si taii
Dzuua , prãndzul mari
Noapti laii inj s'pari

Inj priunu mãnjli pi frãmti
Sh'pi dzãnuclji mi arucu
Pãlãcãrsescu pi Dumnidzãlu
Ta s'nj'astingã shi'a meu focu
Mi sprigiuru vrutã pi steali
Mi sprigiuru vrutã pi lunã
Nveastã noauã va'nj hii
Nveastã noauã va'nj hii

Featã nu hiu naltu
Featã nu hiu msheatu
Zboarã multi vrutã
Nu shtiu s'uidisescu
Ma tu aestu keptu
Inima di malãmã
Sh'tu'a mea minti vrutã
Fatsa ta icoanã

Inj priunu mãnjli pi frãmti
Sh'pi dzãnuclji mi arucu
Pãlãcãrsescu pi Dumnidzãlu
Ta s'nj'astingã shi'a meu focu
Mi sprigiuru vrutã pi steali
Mi sprigiuru vrutã pi lunã
Nveastã noauã va'nj hii
Nveastã noauã va'nj hii

Nu shtiu cum tsã aravdzã
S'tsã aradzã cu'a tali soatsã
La oclji a mei tukitsã
S'tsã ashutsã pãltãrli arãtsã
Sã'nj mi torni n'cali
Loclu sã'nj mi'nghitã
S'nu shtiamu di'a mea vreari
Sh'di bana mea tiksitã

Inj priunu mãnjli pi frãmti
Sh'pi dzãnuclji mi arucu
Pãlãcãrsescu pi Dumnidzãlu
Ta s'nj'astingã shi'a meu focu
Mi sprigiuru vrutã pi steali
Mi sprigiuru vrutã pi lunã
Nveastã noauã va'nj hii
Nveastã noauã va'nj hii

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 10 noiembrie 2009 15:45:40

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2020 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact