cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designPilisteraprofessional photographersamarina music
Cauta:  

Versuri Lupci - Giunamea armâneascâ versuri

(6785 vizualizări / 225 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


Ditu` pâduri di brad
Ascultats`mi frats`
Ascultats` cu nhic, cu mari
Sfânta dâmândari…

S`bâneadzâ tiniramea,
Giunamea armâneascâ
S`alumtâ ti a lor farâ
Lâietsili s`li alghieascâ!

S`bâneadzâ tiniramea,
Giunamea armâneascâ
S`alumtâ ti a lor farâ
Limba s`nu s`agârsheascâ!

N`agiută Dumnidzău
mari`i numa sh`harea
S`mutarâ tiniramea
Ei anghiadzâ armânamea.

S`bâneadzâ tiniramea,
Giunamea armâneascâ
S`alumtâ ti a lor farâ
Lâietsili s`li alghieascâ!

S`bâneadzâ tiniramea,
Giunamea armâneascâ
S`alumtâ ti a lor farâ
Limba s`nu s`agârsheascâ!

S`bânedz lăi tiniri feati
Si fciori criscuts` la oi
Ta`s dats` agiutorlu
Chiruts` him fârâ voi.

S`bâneadzâ tiniramea,
Giunamea armâneascâ
S`alumtâ ti a lor farâ
Lâietsili s`li alghieascâ!

S`bâneadzâ tiniramea,
Giunamea armâneascâ
S`alumtâ ti a lor farâ
Limba s`nu s`agârsheascâ!

Ti`a voastâ farâ sh`limbâ
Duruti voi s`arcats`
Gugosh s`vâ hibâ zborlu
Can s`nu bumbunidzats.

S`bâneadzâ tiniramea,
Giunamea armâneascâ
S`alumtâ ti a lor farâ
Lâietsili s`li alghieascâ!

S`bâneadzâ tiniramea,
Giunamea armâneascâ
S`alumtâ ti a lor farâ
Limba s`nu s`agârsheascâ!

Chirutâ nâ`i imutea
Sh`tut ma mutrim nâpoi
Putets` s`nâ ashtsâts` mintea
S`mutrits` sh`câtâ noi.

S`bâneadzâ tiniramea,
Giunamea armâneascâ
S`alumtâ ti a lor farâ
Lâietsili s`li alghieascâ!

S`bâneadzâ tiniramea,
Giunamea armâneascâ
S`alumtâ ti a lor farâ
Limba s`nu s`agârsheascâ!

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 25 martie 2010 22:11:51

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact