cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraprofessional photographerweb designsamarina music
Cauta:  

Versuri All Stars - SuperMakidonia versuri

(4928 vizualizări / 156 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


Tora tuts` armânjii va z`inâ aua
Tsi multu ashtiptarâ SuperMakidonia.
Tora tuts` armânjii va z`inâ aua
Tsi multu ashtiptarâ SuperMakidonia.

S`avdâ lumea tutâ, s`avdâ armânamea
Tsi lucru adră Guliu sh`cu Doru Aita.
S`avdâ lumea tutâ, s`avdâ armânamea
Tsi lucru adră Guliu sh`cu Doru Aita.

Mea sh`Mihai Guliu, shi`el un zbor ma grea,
El ma s`aduna cu Coty Gima…
Mea sh`Mihai Guliu, el un zbor ma grea,
La Crizantema el ma s`aduna, el cu Gima…

S`avdâ lumea tutâ, s`avdâ armânamea
Tsi lucru mari adră, SuperMakidonia.
S`avdâ lumea tutâ, s`avdâ armânamea
Tsi lucru mari adră, SuperMakidonia.

Cari a z`inâ aua va s`aibâ nâfâcă
S`lu ascultăm pi Arăulu tsi cântic bun adră.
Cari a z`inâ aua va s`aibâ nâfâcă
S`lu ascultăm pi Arăulu tsi cântic bun adră.

Ia mutats` pahari, pălnji s`plâscânim,
S`bâneadzâ lali Hrista, sh`daima su`l hârsim.
Ia mutats` paharli, lele s`plâscânim,
S`bâneadzâ lali Hrista, tuts` su`l câlisim.

Ti portu tu suflit, tu inima mea,
S`bânedz nunlu a meu, Doru Aita.
Ti portu tu suflit, tu inima mea,
S`bânedz nunlu a meu, Doru Aita.

tu`aestâ lumi cându a`nhi hibâ greu
Io va`s dau un zbor mash la nunlu a meu.
tu`aestâ lumi cându a`nhi hibâ greu
Va`i pitrec un zbor mash la nunlu a meu.

Stelica Arăulu îmsheat cântic adră
Pi Coadă, Sima sh` Hrista, pi tuts` îi bâgâ.
Stelica Arăulu îmsheat cântic adră
Pi Coadă, Sima sh`Hrista, pi tuts` bâgâ.

Io la capitalâ, io cându iaram
La tutâ vâsâlia di Hrista aspuneam.
Io la capitalâ, io cându iaram
La tutâ vâsâlia di Hrista aspuneam.

Ama` Doru Aita tsi mirachi avea
S`cântâ Pilisterlu, Coadă, Arău sh`cu Sima.
Ama` Doru Aita tsi mirachi avea
S`cântâ Pilisterlu, s`lu avdâ tutâ armânamea.

cântâ Arăulu cu mirachi mari
Ved ahurhi tora s`tai goali…
cântâ Arăulu cu mirachi mari
Tora ahurhi ta`s tai goali…

nu suntu goali, nu suntu agârshiti,
Aesti suntu zboari multu tinjisiti.
nu suntu goali, nu suntu agârshiti,
Aesti suntu zboari multu minduiti.

S`avdâ armânamea, lele sutsata,
Cântâ lali Hrista shi`l va armânamea.
S`avdâ lumea tutâ, s`avdâ armânamea
Tora s`cântâ.. câ`l va sutsata…

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 14 februarie 2010 13:20:24

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2022 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact