cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerPilisterasamarina musicweb design
Cauta:  

Versuri Nicu Alifantis - Anghjlu versuri

(3726 vizualizări / 99 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Lolelei dit sãrmãnitsã, bati vimtul la purtitsã

Anghjlu bunu, moi anghjlu domnu, intrã' n casã shi' adu somnu
Nani, nu'nj ti'aspari nani, cã'tsã va da dada curbani
Baiuru di fluryi di gushi, shi' un ghiurdanu di lãndãrushi
Shi' unã padi di livadi, sã' nj ti' agiotsã cu dada' n padi

Sã' nj tsã' adunã buna lunã, shi nunlu mari soari
Steali unã cãti unã, sã' nj tsã' adaru ciuparyi
S' yinã maia s' batã gaia, s' yinã paplu s' batã araplu
Shi' unã plicyi licurici, cari doarmi tu lilici

Sã' nj ti' acatsã somnul' n bratsã, ta's tsã alasã yisu pi fatsã
Sã' creshtsã mari pui di vreari, livindeatsã

zboarã ngrãpsiti di giony logo

la 26 ianuarie 2010 21:44:15

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

selectaţi piesa ÷ Nicu Alifantis (1)vezi toate (1)

vă rog selectaţi artistul
2021 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact