cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicPilisteraprofessional photographerweb design
Cauta:  

Expresii şi vorbe armâneshtsâ

.::. 865 .::. 176 ÷ 210
print
.

chisî cîtrani

÷

întuneric beznă

.

cicioari ca fluearî

÷

picioare subţiri ca fusul.

.

cicîrdîsitu (ciucutitu) tu minţi

÷

atins la cap, scîrntit.

.

cîciulî arudzinatî

÷

om învechit în concepţii, depăşit de vremuri.

.

cîlcă anapuda

÷

a călcat strîmb, a pornit-o pe un drum greşit.

.

cîlcă calea

÷

a parcurs drumul.

.

cîlcă somnu greu

÷

a avut un somn adînc.

.

cîlcîturî

÷

pas greşit, a călcat strîmb.

.

cîlpusea-lu

÷

mituieşte-l.

.

cîndu l-vedu, heavra mi-âcaţî

÷

cînd îl văd, mă trec fiori.

.

cîndu va ţî vedz zverca

÷

cînd o să-ţi vezi ceafa.

.

cîni arîriiosu

÷

jigodie.

.

cîni lîvosu

÷

cîine nenorocit, om păcătos.

.

cioamin-li (cîlea-u)

÷

şterge-o, spală putina, plimbă ursul.

.

cioarî (andralî, scutidi, uteanţî) nj-yini

÷

îmi vine ameţeală, mă ia cu ameţeală.

.

citi ari sumu cîciulî !

÷

cîte ascunde sub pălărie! (are multe dedesubturi).

.

cîtî iu s-arcă?

÷

- cu cine o fi semănînd?

.

cîti ştii!

÷

cîte ştie !

.

cîtu dedu di gurî

÷

abia am gustat.

.

cîţutlu la osu ni-agîumsi

÷

mi-a ajuns cuţitul la os.

.

ciubanî ca lupatî

÷

are lingura cît lopata, e lacom.

.

ciurucî luyurii

÷

proastă treabă.

.

corba-nj di mini !

÷

biata de mine !

.

crepu ca nuca

÷

crap de supărare, de necaz.

.

cripârli a neclui

÷

necazuri grele, supărări mari.

.

cu budza nghiosu

÷

bosumflat, supărat.

.

cu giumitati gurî

÷

cu gura pe jumătate, pe şoptite.

.

cu nării aplicaţi (cu nării nghiosu)

÷

desumflat, lovit în pălărie, cu fesul turtit, umilit.

.

cu ţeara ţ-u cîftaşi

÷

ai căutat-o cu luminarea.

.

cu ziya n-bîrnu

÷

om socotit, care cîntăreste totul.

.

cură apresu

÷

om fără astîmpăr, care nu stă locului.

.

curcubeti hearti

÷

minciuni, gogoşi.

.

curu dizvîlitu

÷

fund descoperit, om lipsit de discreţie.

.

curu împlinu

÷

om îndestulat, îmbuibat.

.

curu upîritu

÷

om de nimic.

adăugat deMaria

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact